Kinder- en jongerencoaching

Door uiteenlopende oorzaken kan jouw kind soms niet lekker in zijn vel zitten. De oorzaak kan duidelijk aanwijsbaar zijn, maar het kan ook zijn dat je er de vinger niet op kunt leggen. Soms lukt het een kind niet om verdriet, boosheid of angst direct te uiten wanneer er iets is gebeurd waar het kind het moeilijk mee heeft. Dan kan het gebeuren dat er maanden of jaren later klachten zichtbaar worden die het opgroeien en/of functioneren kunnen verstoren. De link met de oorsprong van de klachten is dan niet zo gemakkelijk te leggen.

 

En soms overkomt een kind iets dat te moeilijk is om alleen te verwerken en het een plekje te geven. Of om ermee om te leren gaan. Als je het als ouder lastig vindt om je kind hierin te begeleiden, bijvoorbeeld omdat je zelf ook verdriet hebt, kan de hulp van een coach heel zinvol zijn.

 

Ieder kind is anders. En laat op zijn eigen manier zien wat hem of haar dwars zit. Samen met ouder(s) en kind ga ik op zoek naar de boodschap achter zijn of haar gedrag. En gaan we uitzoeken wat jouw kind nodig heeft om zich weer goed te voelen. Hierbij is het uitgangspunt dat we een blik werpen op het hele systeem waar het kind onderdeel van uitmaakt. Problematiek staat zelden op zichzelf en het kan verhelderend zijn om te kijken naar aanknopingspunten in het familiesysteem. Hierover zal ik meer vertellen tijdens het intakegesprek.

 

De kracht van ieder mens zit in de eigen unieke kwaliteiten en talenten. Zodra een kind zich bewust wordt van zijn of haar kwaliteiten en talenten, zal het zelfvertrouwen groeien. Een onderdeel van mijn werkwijze is dan ook dat ik het kind help om zijn of haar kwaliteiten en talenten te ontdekken en deze in te zetten tijdens lastige momenten.


Mocht er een diagnose zijn gesteld, bijvoorbeeld ADHD, dan ga ik samen met jouw kind ook kijken naar de kwaliteiten die daarbij horen. In coaching wordt naar diagnoses gekeken vanuit de positieve kant. Wat betekent de diagnose voor het kind? Hoe kan het hier op een goede manier mee omgaan? Hoe kan het zijn/haar kwaliteiten het best tot hun recht laten komen? Zie hiernaast een mooi filmpje dat laat zien dat een kind zoveel meer is dan alleen de diagnose die eventueel is gesteld.

Ook voor ouders

Voor kinderen tot 16 jaar is voor het starten van een coachtraject schriftelijke toestemming nodig van de (alle) gezaghebbende ouders/verzorgers. Dit is wettelijk bepaald. Wanneer een van de gezaghebbende ouders/verzorgers er niet achter staat om een coachtraject te starten, is het daarom niet mogelijk om een kind te coachen. In dat geval bied ik de mogelijkheid om jou als vader of moeder te coachen zodat je zelf de situatie voor je kind kunt optimaliseren en je je kind hierin kunt begeleiden.

 

Ook is het mogelijk dat moeilijkheden die een kind ervaart een weerspiegeling zijn van dingen waar ouders zelf moeite mee hebben. Of dat deze worden herkend als zaken die zich eerder hebben voorgedaan bij personen in de familie van herkomst. In dat geval kan het zinvol zijn om zelf als ouder enkele sessies bij mij te doen. Zo wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in patronen en waar nodig voor jezelf dingen op te lossen. Hiermee kun je op een indirecte manier je kind een grote stap vooruit helpen. Voor kinderen tot 6 jaar heeft het sowieso de voorkeur om de coaching voornamelijk via de ouder(s) te laten plaatsvinden.

 
En mocht je belemmeringen ervaren in je rol als ouder, dan kan ik je helpen te onderzoeken wat hieraan ten grondslag ligt en hoe dit kan worden verbeterd. Vaak helpt het al enorm om inzicht te krijgen en hierdoor te begrijpen wat er gebeurt. De stap naar verbetering van een situatie wordt dan een stuk makkelijker.

 
Foto koffie.jpg

Wanneer?

Signalen dat een kind of jongere niet lekker in zijn vel zit, kunnen zeer uiteenlopend zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Weinig zelfvertrouwen/een negatief zelfbeeld

 • Faalangst

 • Perfectionisme

 • (Over) gevoeligheid

 • Onvoldoende weerbaarheid

 • Verlegenheid

 • Overprikkeld zijn

 • Angsten

 • Teveel in het hoofd zitten

 • Slaapproblemen

 • Doemdenken

 • Een verlieservaring waar je kind het moeilijk mee heeft, bijvoorbeeld door verhuizing, echtscheiding of overlijden van een dierbaar iemand

 • Gepest worden of zelf pesten

 

Frustraties, angst en verdriet kunnen zich uiten in bijvoorbeeld woedeaanvallen, liegen, concentratiegebrek, geen contact willen of juist overmatig om aandacht vragen.

Persoonlijke eigenschappen kunnen niet worden opgeheven, en verdrietige situaties niet ongedaan worden gemaakt. Maar coaching kan helpen om te leren anders met de gevolgen om te gaan.

 

Ook ben ik er voor ouders die inzichten en/of ondersteuning zoeken in bepaalde zaken waar zij tegenaan lopen in de omgang met hun kind.

Aan de slag

In de coach sessies gaan we aan de slag om:

 • Overzicht te brengen in de situatie/ervaren problematiek

 • Te onderzoeken wat de oorzaak is van de klachten en deze aan te pakken
   

Dit kunnen we doen door onder andere:​

 • Kwaliteiten en talenten te ontdekken

 • Faalangst te overwinnen

 • Negatieve ervaringen te verwerken

 • Ruimte te creëren voor positieve gevoelens

 • Gevoelens van verdriet en rouw een plek te geven

 • (Echt)scheiding te verwerken en te begrijpen

 • Leren te ontspannen

 • Op creatieve wijze uiting te geven aan gevoelens

 • Jou(w kind) te laten ervaren hoe het ook anders kan

 

De ervaring leert dat het jongeren erg kan helpen om ‘gewoon’ te kunnen praten over dingen die zij belangrijk vinden en die hen bezig houden. Vaak brengt het verhelderende inzichten als er even iemand naast ze staat en met ze mee kijkt. Vanzelfsprekend wordt elke sessie ingevuld op basis van wat het meest passend is bij de behoefte en de situatie van dat moment.

Wanneer door een nare gebeurtenis of situatie sprake is van klachten zoals o.a. aanhoudende angst, schuldgevoelens en/of schaamtegevoelens, of lichamelijke klachten zoals o.a. buikpijn of hoofdpijn, kan ik EFT toepassen. Door toepassing van EFT (Emotional Freedom Techniques) kan de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen worden geneutraliseerd. Hierdoor wordt de intensiteit verminderd van gevoelens en emoties die de herinnering oproept. De resultaten van EFT zijn vergelijkbaar met die van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).