top of page

Kinder- en jongerencoaching

Door uiteenlopende oorzaken kan jouw kind soms niet lekker in zijn vel zitten. De oorzaak kan duidelijk aanwijsbaar zijn, maar soms kun je er de vinger niet op leggen. Soms lukt het een kind niet om verdriet, boosheid of angst direct te uiten wanneer er iets is gebeurd waar het kind het moeilijk mee heeft. Dan kan het gebeuren dat er maanden of jaren later klachten zichtbaar worden die het opgroeien en/of functioneren kunnen verstoren. De link met de oorsprong van de klachten is dan niet zo gemakkelijk te leggen.

 

En soms overkomt een kind iets dat te moeilijk is om alleen te verwerken en het een plekje te geven. Of om ermee te leren omgaan. Als je het als ouder lastig vindt om je kind hierin te begeleiden, bijvoorbeeld omdat je zelf ook verdriet hebt, kan de hulp van een coach heel zinvol zijn.

 

Ieder kind is anders. En laat op zijn eigen manier zien wat hem of haar dwars zit. Samen met ouder(s) en kind ga ik op zoek naar de boodschap achter zijn of haar gedrag. En gaan we uitzoeken wat jouw kind nodig heeft om zich weer goed te voelen. Hierbij is het uitgangspunt dat we een blik werpen op het hele systeem waar jouw kind onderdeel van uitmaakt. Problematiek staat zelden op zichzelf en het kan verhelderend zijn om te kijken naar aanknopingspunten in de leefomgeving en het (familie)systeem rondom jouw kind. Onderlinge relaties en manieren van communiceren zijn bijvoorbeeld aspecten die kunnen bijdragen aan verbetering van de situatie. 

 

De kracht van ieder mens zit in de eigen unieke kwaliteiten en talenten. Zodra mensen zich bewust worden van hun kwaliteiten en talenten, zal het zelfvertrouwen groeien. Een onderdeel van mijn werkwijze is dan ook dat ik zowel kinderen als ouders help om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en deze in te zetten tijdens lastige momenten. 
Mocht er een diagnose zijn gesteld, bijvoorbeeld ADHD, dan ga ik samen met jullie ook kijken naar de kwaliteiten die daarbij horen. In coaching wordt naar diagnoses gekeken vanuit de positieve kant. Wat betekent de diagnose? Hoe kun je hier samen op een goede manier mee omgaan? Hoe kun je mooie kwaliteiten het best tot hun recht laten komen? 

Ook voor ouders

Het kan zijn dat moeilijkheden die een kind ervaart, een weerspiegeling zijn van dingen waar ouders zelf moeite mee hebben. Of dat deze worden herkend als zaken die zich eerder hebben voorgedaan bij personen in de familie van herkomst. In dat geval kan het zinvol zijn om zelf als ouder enkele sessies bij mij te doen. Zo wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in patronen en waar nodig voor jezelf dingen op te lossen. Hiermee kun je op een indirecte manier je kind een grote stap vooruit helpen. Voor kinderen tot 8 jaar heeft het sowieso de voorkeur om de coaching voornamelijk via de ouder(s) te laten plaatsvinden.

 
Ook als je belemmeringen ervaart in je rol als ouder, kan ik je helpen te onderzoeken wat hieraan ten grondslag ligt en hoe dit kan worden verbeterd. Vaak helpt het al enorm om inzicht te krijgen en hierdoor te begrijpen wat er gebeurt. De stap naar verbetering van een situatie wordt dan een stuk makkelijker.

Voor het starten van een coachtraject met kinderen tot 16 jaar is schriftelijke toestemming nodig van de (alle) gezaghebbende ouders/verzorgers. Dit is wettelijk bepaald. Wanneer een van de gezaghebbende ouders/verzorgers er niet achter staat om een coachtraject te starten, is het daarom niet mogelijk om een kind te coachen. In dat geval bied ik uiteraard ook de mogelijkheid om jou als vader of moeder te coachen zodat je zelf de situatie voor je kind kunt optimaliseren en je je kind hierin kunt begeleiden.

 

Coaching
Foto koffie.jpg

Wanneer?

Signalen dat een kind of jongere niet lekker in zijn vel zit, kunnen zeer uiteenlopend zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Weinig zelfvertrouwen/een negatief zelfbeeld

 • Faalangst

 • Perfectionisme

 • (Over) gevoeligheid

 • Onvoldoende weerbaarheid

 • Verlegenheid

 • Overprikkeld zijn

 • Angsten

 • Teveel in het hoofd zitten

 • Slaapproblemen

 • Doemdenken

 • Een verlieservaring waar je kind het moeilijk mee heeft, bijvoorbeeld door verhuizing, echtscheiding of overlijden van een dierbaar iemand

 • Gepest worden óf zelf pesten

 

Frustraties, angst en verdriet kunnen zich uiten in bijvoorbeeld woedeaanvallen, liegen, concentratiegebrek, geen contact willen of juist overmatig om aandacht vragen.

Persoonlijke eigenschappen kunnen niet worden opgeheven, en verdrietige situaties niet ongedaan worden gemaakt. Maar coaching kan helpen om te leren anders met de gevolgen om te gaan.

 

Ook ben ik er voor ouders die inzichten en/of ondersteuning zoeken in bepaalde zaken waar zij tegenaan lopen in de omgang met hun kind.

Aan de slag

In de coach sessies gaan we aan de slag om:

 • Overzicht te brengen in de situatie/ervaren problematiek

 • Te onderzoeken wat de oorzaak is van de klachten en deze aan te pakken
   

Hierna gaan aan de slag met bijvoorbeeld:​

 • Kwaliteiten en talenten ontdekken

 • Faalangst overwinnen

 • Negatieve ervaringen verwerken

 • Ruimte creëren voor positieve gevoelens

 • Gevoelens van verdriet en rouw een plek geven

 • (Echt)scheiding verwerken en begrijpen

 • Leren ontspannen

 • Op creatieve wijze uiting geven aan gevoelens

 • Jou(w kind) laten ervaren hoe het ook anders kan

 

De ervaring leert dat het jongeren erg kan helpen om ‘gewoon’ te kunnen praten over dingen die zij belangrijk vinden en die hen bezig houden. Vaak brengt het verhelderende inzichten als er even iemand naast ze staat en met ze mee kijkt. Vanzelfsprekend wordt elke sessie ingevuld op basis van wat het meest passend is bij de behoefte en de situatie van dat moment.

Voor wie?
Aan de slag
bottom of page